Visie

Waar de school voor staat

Onze school is een veilige, sfeervolle plek, waar op basis van respect voor elkaar, kinderen leren en verantwoordelijkheid wordt bijgebracht. Hierbij wordt rekening gehouden met hun individuele verschillen. Tevens willen wij appelleren aan de zelfstandigheid van de leerlingen en ze ruimte geven en stimuleren om hun capaciteiten maximaal te ontplooien.

DE MISSIE VAN ONZE SCHOOL. WAAR WILLEN WE AAN WERKEN?

Wij stellen ons ten doel kwalitatief goed onderwijs te bieden. Door onze persoonlijke aandacht dragen wij bij aan de ontplooiing en mogelijkheden en talenten van ieder kind dat aan de onze zorg is toevertrouwd. Wij werken in een sfeer van geborgenheid en veiligheid. Tegelijkertijd staat ons onderwijs midden in de wereld: binnen de klas is er aandacht voor maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Bij het lesgeven maken wij gebruik van moderne leerboeken, spelmateriaal en hulpmiddelen, waaronder computers.

Wij werken aan deze missie door de leerlingen:

  1. alg. basisvaardigheden aan te leren, zowel cognitief als instrumenteel
  2. sociale vaardigheden aan te leren door middel van de Kanjertraining
  3. te laten zien en ervaren hoe ze hun vrije tijd kunnen besteden
  4. adaptief onderwijs (onderwijs op maat) aan te bieden
  5. een veilige omgeving te bieden

Dit is onze missie. Deze missie is de leidraad voor ons onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en relationeel beleid. Ook bij het vormgeven van ons financieel en materieel beleid en de kwaliteitszorg speelt onze missie een rol.